Představení projektu

Výukový portál Proškoly.cz v současnosti poskytuje nejrozsáhlejší a nejucelenější sbírku testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů v České republice pro mateřské, základní a střední školy. A to vše je přístupné z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu. Veškeré materiály lze tak využít nejen pro zpestření výuky, ale i pro domácí procvičování žáků i distanční výuku. Pro zjednodušení práce učitelů portál také nabízí možnost propojení s výukovými platformami Google Classroom a Microsoft Teams. Obsah ve spolupráci se školami a mnoha odborníky neustále pravidelně aktualizujeme, ale také přidáváme nové oblasti.

Pro školy děláme mnoho

33
tematických okruhů
64 656
učitelů
58 605
otázek
619 037
žáků

Přínos pro školu, žáky i rodiče

Pro školy

 • získává silný nástroj pro vzdělávání
 • buduje si přehled o schopnostech žáků
 • odhaluje možnosti směřování výuky
 • poskytuje prostředek domácí přípravy
 • odhaluje a motivuje nadané
 • zjišťuje úroveň školní zralosti
 • pomáhá žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • zvyšuje úroveň kariérního poradenství
 • čerpá aktuální sociometrická data
 • prezentuje školu na veřejnosti
Všechny výhody pro učitele

Pro rodiče

 • získává silný nástroj pro procvičování
 • má okamžitý přístup k výsledkům
 • včas odhalí potíže svého dítěte
 • má aktuální přehled o schopnostech svého dítěte
 • prostřednictvím dotazníku volba povolání pomáhá s rozhodováním o další studijní dráze svého dítěte

Pro žáky

 • důkladně si procvičí učivo
 • okamžitě zjistí svou úspěšnost
 • získá přehled o svých pokrocích
 • může si zobrazit správné odpovědi u všech otázek
 • učí se samostatně
 • učení ho baví
 • s dotazníkem volby povolání získá pomocníka při rozhodování o své další studijní i profesní dráze

S portálem ProŠkoly získáte

NEOMEZENÁ LICENCE

neomezené množství zapojených tříd
neomezený počet registrovaných učitelů
neomezený počet registrovaných žáků a jejich rodičů
neomezený počet sociometrických šetření
neomezený počet vyřešených testů
neomezený počet stažených dokumentů

VARIABILNÍ PŘÍSTUP

žádná instalace
ze všech míst s připojením k internetu
z osobního počítače, tabletu, chytrého telefonu
s možností propojení s výukovými platformami Google Classroom a Microsoft Teams

AKTUALIZACE ZDARMA

Srovnávací testy z českého jazyka

Unikátní oblast Srovnávací testy vytváříme jako nástroj pro měření a porovnávání úrovně zvládnutí učiva žáky základních škol v 1. období (5. ročník) a 2. období (9. ročník) na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura podle stávajícího Rámcově vzdělávacího programu MŠMT. Jednou ze tří částí této nové oblasti jsou Přípravné testy z českého jazyka a literatury, které jsou tvořeny 2 sadami testů - Český jazyk pro 5. ročník a Český jazyk pro 9. ročník. Přípravné testy mají široké využití. Prioritně slouží jako příprava žáků na srovnávací testy, ale lze je také využít pro přípravu žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka. Nedílnou připravovanou součástí jsou také pracovní listy ve formátech .docx a .pdf.

Informatika

Testy z Informatiky reagují na nové pojetí výuky této vzdělávací oblasti a zaměřují se na rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Jsou rozděleny na 3 oblastí: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie. Jednotlivé oblasti, které obsahují testy různých úrovní obtížnosti (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí), pro Vás bude spouštět postupně. Těšit se můžete na zcela nové interaktivní typy úloh.

33 samostatných oblastí

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.