Srovnávací testy

Srovnávací testy představují oblast, která pokrývá základní učivo českého jazyka a literatury pro 5. a 9. ročník základní školy dle výstupů Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Cílem testů je prověřit znalosti žáků a zároveň porovnat pozici žáka/třídy vůči ostatním zúčastněným.

Testová oblast Srovnávací testy se dělí dle ročníku na 2 části:

  • testy pro 5. ročník
  • testy pro 9. ročník

Obsah pro každý ročník vytváří:

  • procvičovací testy
  • pracovní listy
  • komplexní testy srovnávací

Jednotlivé části oblasti Srovnávací testy budou zveřejňovány postupně.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.