Autorský tým

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (*1976) vystudovala učitelství pro základní školy a několik let působila jako pedagog na různých stupních škol. V rámci postgraduálního studia se tři roky věnovala vzdělávání nadaných dětí a pedagogickým aspektům práce s mimořádnými talenty. Iniciovala vlastní mezinárodní výzkum nadaných žáků v Čechách, Nizozemí a Slovensku a vedla kurz studia nadání pro studenty učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je předsedkyní občanského sdružení Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů, dále je členkou mezinárodní organizace ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti) a předsedkyní 11. mezinárodní ECHA konference v Praze v roce 2008. Na svém kontě má rozsáhlou publikační činnost v odborných periodikách a je autorkou monografie Talent a nadání – jejich rozvoj ve volném čase (IDM MŠMT, 2004) a také encyklopedie v Testech dětských schopností. Spolu s manželem vydala monografii – Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.). Do roku 2007 byla zaměstnancem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR jako odborný pracovník v péči o nadané žáky. S manželem Václavem má tři děti.

 

Václav Fořtík
Václav Fořtík (*1970) je bývalým předsedou Dětské Mensy ČR a výkonným ředitelem Centra nadání. Je autorem 25 knih s tématikou hádanek, kvízů a testů a editorem desítky dalších knih. Je také překladatel a spoluautor 3 kvízových knih z angličtiny. Za posledních 10 let vydal 17 sborníků povídek mladých autorů do 26 let a organizoval 10 ročníků literární soutěže pro děti a mládež. Působil také jako porotce literární soutěže Karla Čapka. Je autorem pravidelných i jednorázových rubrik Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 21. století, Hospodářských novin, 100+1 ZZ, Pevnosti, Ikarie a několika dalších periodik. Zabývá se také vydáváním zábavně vzdělávacího softwaru s problematikou kvízů a testů. Je autorem elektronických testů Doktor IQ, Testy dětských schopností, a spoluautorem publikace Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.) V posledních letech se aktivně podílí na mnoha volnočasových aktivitách pro nadané děti a mládež, je organizátorem a tvůrcem projektu letních zábavně-vzdělávacích týdenních campů s tematikou rozvoje logického myšlení, tvůrčího psaní, různých typů her a dramatiky.

 

Mgr. Jan VALÁŠEK
Mgr. Jan VALÁŠEK (*1979) po ukončení studia učitelství na FTVS UK zpestřeného stipendijním pobytem v Německu na Universität GH Essen pracoval 7 let jako učitel na základní škole. Zkušenosti z výuky obohacené o roli výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu, ICT metodika, předsedy školské rady a vedoucího řady projektů financovaných z evropských fondů nyní zúročuje v roli produktového manažera portálu Proškoly.cz. Je autorem on-line sociometrických dotazníků Klima třídy a Klima školy, Plošných testů nanečisto, testů dopravní výchovy a českého jazyka. S manželkou Marcelou má dvě děti – Antonína a Alžbětu.