Autorský tým

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ (*1973) již v průběhu studia učitelství pro základní školy se specializací na specifické poruchy učení a chování na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, ale i po jeho dokončení, pracovala jako učitelka základní školy.

Během 25 let svého působení ve školství se aktivně zapojovala do vzdělávacích programů podporovaných Evropskou unií zaměřených na výuku anglického jazyka a jeho zavádění do výuky ostatních předmětů, zvyšování počítačové gramotnosti, efektivního využití e-learningu ve výuce, osobnostního růstu a komunikace. Aktivně se spolu se žáky věnovala charitativním aktivitám (spolupráce s Ligou proti rakovině Praha, organizování sbírek na pomoc opuštěným zvířatům z útulků).

Výbornou znalost školního prostředí, zkušenosti z výuky, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i práce metodika primární prevence patologických jevů nyní využívá jako produktová manažerka portálu Proškoly.cz. Je autorkou a vedoucí všech projektů, které na portále Proškoly.cz vznikají.

 

Veronika Titterton

Veronika Titterton (*1985) se zabývá výukou anglického jazyka již od dob studia na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně, kde se věnovala odpolednímu doučování. V průběhu studia na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci začala spolupracovat s libereckými jazykovými školami Ceet, Stamina a Studyline. Po jeho dokončení pracovala 9 let jako lektorka anglického jazyka a vedla roční pomaturitní kurzy. V letech 2012, 2013 a 2018 vyučovala anglický jazyk v letní rezidenčí škole Manor Courses ve Velké Británii. Nyní pracuje jako učitelka na Střední průmyslové škole textilní v Liberci.

Své bohaté zkušenosti s výukou anglického jazyka využívá i při spolupráci s výukovým portálem Proškoly.cz, pro který postupně rozšiřuje výukovou oblast Anglického jazyka o komplexní gramatiku jazykové úrovně A1 s přechodem do úrovně A2, tedy gramatiku pro základní školy.

 

Ian Titterton

Ian Titterton (*1972) je rodilý mluvčí z Velké Británie, kde pracoval jako úředník u soudu v Leedsu. Po absolvování rekvalifikačního kurzu získal certifikát CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), který je základní mezinárodně uznávanou kvalifikací pro učitele angličtiny, a odcestoval do České republiky. Zakotvil v Liberci, kde nejprve spolupracoval s jazykovými školami Swallow, Ceet, Studyline, Stamina, Polyglot aj., vedl také pomaturitní kurzy. Nyní vyučuje anglický jazyk ve velkých firmách jako Škoda auto, ABB, Pivovar Svijany, Magna, Valbek.

Své praktické jazykové dovednosti využívá i při spolupráci s výukovým portálem Proškoly.cz, pro který se svou manželkou Veronikou postupně rozšiřuje výukovou oblast Anglického jazyka o komplexní gramatiku jazykové úrovně A1 s přechodem do úrovně A2, tedy gramatiku pro základní školy.

 

Mgr. Jan VALÁŠEK

Mgr. Jan VALÁŠEK (*1979) po ukončení studia učitelství na FTVS UK zpestřeného stipendijním pobytem v Německu na Universität GH Essen pracoval 7 let jako učitel na základní škole. Zkušenosti z výuky obohacené o roli výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu, ICT metodika, předsedy školské rady a vedoucího řady projektů financovaných z evropských fondů nyní zúročuje v roli produktového manažera portálu Proškoly.cz. Je autorem on-line sociometrických dotazníků Klima třídy a Klima školy, Plošných testů nanečisto, testů dopravní výchovy a českého jazyka. S manželkou Marcelou má dvě děti – Antonína a Alžbětu.

 

 

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (*1976) vystudovala učitelství pro základní školy a několik let působila jako pedagog na různých stupních škol. V rámci postgraduálního studia se tři roky věnovala vzdělávání nadaných dětí a pedagogickým aspektům práce s mimořádnými talenty. Iniciovala vlastní mezinárodní výzkum nadaných žáků v Čechách, Nizozemí a Slovensku a vedla kurz studia nadání pro studenty učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je předsedkyní občanského sdružení Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů, dále je členkou mezinárodní organizace ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti) a předsedkyní 11. mezinárodní ECHA konference v Praze v roce 2008. Na svém kontě má rozsáhlou publikační činnost v odborných periodikách a je autorkou monografie Talent a nadání – jejich rozvoj ve volném čase (IDM MŠMT, 2004) a také encyklopedie v Testech dětských schopností. Spolu s manželem vydala monografii – Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.). Do roku 2007 byla zaměstnancem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR jako odborný pracovník v péči o nadané žáky. S manželem Václavem má tři děti.

 

Václav Fořtík
Václav Fořtík (*1970) je bývalým předsedou Dětské Mensy ČR a výkonným ředitelem Centra nadání. Je autorem 25 knih s tématikou hádanek, kvízů a testů a editorem desítky dalších knih. Je také překladatel a spoluautor 3 kvízových knih z angličtiny. Za posledních 10 let vydal 17 sborníků povídek mladých autorů do 26 let a organizoval 10 ročníků literární soutěže pro děti a mládež. Působil také jako porotce literární soutěže Karla Čapka. Je autorem pravidelných i jednorázových rubrik Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 21. století, Hospodářských novin, 100+1 ZZ, Pevnosti, Ikarie a několika dalších periodik. Zabývá se také vydáváním zábavně vzdělávacího softwaru s problematikou kvízů a testů. Je autorem elektronických testů Doktor IQ, Testy dětských schopností, a spoluautorem publikace Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.) V posledních letech se aktivně podílí na mnoha volnočasových aktivitách pro nadané děti a mládež, je organizátorem a tvůrcem projektu letních zábavně-vzdělávacích týdenních campů s tematikou rozvoje logického myšlení, tvůrčího psaní, různých typů her a dramatiky.

 

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.