Test volby povolání

Dotazník volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze.

Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Dotazník je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost dotazníku spočívá také ve 3 nadstandardních verzích:

Výsledky pak umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Dotazník vznikl ve spolupráci mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů. Hodnota dotazníku je podpořena genderově vyváženým jazykem, a to jak v průběhu dotazníku (formulace otázek a odpovědí), tak i na výsledkovém certifikátu. Ten obsahuje jak příklady profesí dle Národní soustavy povolání, tak i doporučené oblasti vzdělávacích oborů.

Dotazník je inspirován Hollandovým modelem RIASEC, který dobře vystihuje oblasti profesních zájmů. Název RIASEC je složeninou šesti písmen, která odpovídají šesti základním typům osobností ve vztahu k jejich zájmům a preferovaným zaměstnáním či pracovním činnostem.

Každého jedince lze charakterizovat jedním typem nebo nějakou kombinací těchto typů. Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.