Odhalení rizikových oblastí

Dotazník Odhalení rizikových oblastí je určen pro školní metodiky prevence, kteří mají v náplni své činnosti provádění orientačního šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování (Vyhláška 116/2011 Sb., resp. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách).

Základní výstupy dotazníku

Přehled užívání návykových látek v jednotlivých třídách

Problémový index tříd až v 10 rizikových oblastech:

Výhody dotazníku

Odbornost

  • spoluautorem je MUDr. Karel Nešpor, CSc. – primář oddělení léčby závislostí v Bohnicích
  • výsledky lze využít ve výroční zprávě školy či v jiných dokumentech pro Českou školní inspekci

Jednoduchost

  • je on-line, výsledky jsou dostupné ihned a pouze pro vaši školu
  • je anonymní, není nutný souhlas zákonných zástupců
  • stihne se za jednu vyučovací hodinu (vyplnění zabere cca 20 minut)

Neomezené využití

  • dotazník máte k dispozici kdykoliv pro libovolný počet tříd a žáků, opakovaně

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.