Specifické poruchy učení

Oblast testů Specifické poruchy učení je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

Tyto testy je možné využít také k předcházení vzniku těchto poruch. Nejedná se o materiály diagnostické.

Testy jsou rozdělené do šesti samostatných oblastí:

Jedná se o oblasti, které je potřeba u dětí se specifickými poruchami učení rozvíjet. Při jejich výběru je nutné přihlédnout k úrovni vývoje výše uvedených schopností dítěte tak, aby pro něj nebyla práce příliš lehká ani příliš těžká. Z velké části se jedná o testy obrázkové, jsou tedy vhodné i pro děti v předškolním věku. Celou oblast doplňuje velká sada pracovních listů ve formátech .docx s možností úprav a .pdf k okamžitému vytištění.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.