Čtenářská gramotnost

Oblast čtenářské gramotnosti nabízí učitelům a žákům sadu procvičovacích textů.

Každý text je doplněn o úlohy zjišťující úroveň porozumění textu, posouzení jeho obsahu a formy, či vytvoření interpretace. Všechny texty včetně úloh lze vytisknout a pracovat s nimi ve výuce bez počítačů.

Texty pro 1. stupeň základní školy

 • Lichožrouti
 • Čtyřlístek
 • Člověče, nezlob se!
 • Pověst o Kateřině
 • Večerníčkové dvojice
 • a mnoho dalších textů

Texty pro 2. stupeň základní školy

 • Slovenská strela
 • Energetické štítky
 • Avatar
 • Titanic
 • Chytré hodinky
 • a mnoho dalších textů

Pro učitele je jako připraven jednorázový diagnostický test zaměřený na porozumění kratším textům a získávání informací z nich s automatickým vyhodnocením.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.