Sociometrie

Jedním z pilířů portálu Proškoly.cz jsou nástroje pro měření třídního a školního klimatu.

Klima třídy

Dotazník je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. Výsledky těchto dotazníků mohou napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají.

Klima školy

Dotazník je určen jako nástroj pro vedení škol k objektivnímu měření fungování školy. Jeho zaměření je mnohem širší, nežli dotazníku Klima třídy. Postihuje komplexně prostředí školy (duševní i materiální), dotýká se nabídky výukových i mimovýukových aktivit, současnosti i blízké budoucnosti školy.

Dotazník je k dispozici ve třech variantách. Díky tomu se šetření mohou účastnit žáci, učitelé i rodiče. Výstupy dotazníku Klima školy lze využít jako součást vlastního hodnocení školy (autoevaluace) a zařadit ho do výroční zprávy.

Hlavním přínosem používání sociometrických dotazníků je získání cenných informací o vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat na jejich pozitivní proměně.

Ukázka úloh - Klima třídy

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Ukázka úloh - Klima školy

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.