Testy, dotazníky, procvičování. Už 18 let bez přestávky.

Novinky

5. 12. 2023
Na portále Proškoly.cz Vám právě přinášíme další sadu on-line testů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Zaměřujeme se na šifrování. V 10 testech s více než tisícovkou nových otázek si můžete vyzkoušet zašifrovat/dešifrovat různě obtížné texty. Najde zde:
 • anagramy
 • morseovku
 • obrázkovou šifru
 • emoji šifru
 • emoji binární abecedu
 • Braillovo písmo
9. 10. 2023
Právě jsme pro Vás na portále Proškoly.cz spustili Přípravné testy z českého jazyka a literatury. Jde o první část nové unikátní oblasti Srovnávací testy, kterou vytváříme jako nástroj pro měření a porovnávání úrovně zvládnutí učiva žáky základních škol v 1. období (5. ročník) a 2. období (9. ročník) na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura podle stávajícího Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Přípravné testy z českého jazyka a literatury jsou tvořeny 2 sadami testů - Český jazyk pro 5. ročník a Český jazyk pro 9. ročník. Přípravné testy mají široké využití. Prioritně slouží jako příprava žáků na srovnávací testy, ale lze je také využít pro přípravu žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka.

V průběhu letošního školního roku pro Vás tuto oblast rozšíříme ještě o pracovní listy a srovnávácí testy.
Září 2023
Spustili jsme pro Vás na novém serveru výukový portál Proškoly.cz ve zcela novém designu. Vytvořili jsme tak příjemnější uživatelské prostředí pro Vaše učitele a jejich žáky, ve kterém jsme zachovali většinu funkčních prvků.

S redesignem jsme spojili vytvoření nového způsobu vyhodnocování testů. Po dokončení testu se nově zobrazí Přehled výsledků, který nabízí:
 • výpis správně/chybně zodpovězených otázek
 • možnost zobrazení všech otázek
 • u chybně zodpovězených otázek zobrazení správné odpovědi
Přehled výsledků jednotlivých testů se vedle účtu žáka zobrazuje také v účtu učitele, který tak okamžitě získá přehled o úrovni schopností konkrétního žáka.
16. 5. 2023
Doplnili jsme pro Vás na portále Proškoly.cz další část on-line testů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Tentokrát jsme se zaměřili na souřadnicový systém. Připravili jsme pro Vás, Vaše učitele a žáky nové interaktivní úlohy:
 • kreslení obrázků jedním tahem podle zadaných souřadnic
 • vytváření obrazů bodů a geometrických tvarů v osové souměrnosti
 • označování bodů v souřadnicovém systému
Nyní máte k dispozici na portále Proškoly.cz v oblasti Informatika celkem:
 • 25 on-line testů
 • 82 pracovních listů ve 3 formátech včetně pracovních listů s řešením
20. 3. 2023
Na základních školách nyní pomalu vrcholí příprava žáků na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, které proběhnou v polovině dubna 2023. Na portále Proškoly.cz jsme pro Vás připravili a právě spustili novou sadu on-line testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, která Vám pomůže žáky výborně připravit na jednu část přijímacích zkoušek.

On-line testyvychází z požadavků na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky společností CERMAT. Jsou rozděleny na 3 části:
 • Mluvnice
 • Literatura
 • Čtení s porozuměním
On-line testy jsme doplnili:
 • sadou pracovních listů ve třech formátech (.doc, .docx, .pdf – s řešením úloh)
 • a slovníčkem literárních a mluvnických pojmů,
které Vám pomohou při přípravě deváťáků na přijímací zkoušky.
21. 2. 2023
Na portále Proškoly.cz přinášíme další část nových materiálů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Připravili jsme pro Vás sadu 41 pracovních listů ve třech formátech (.doc, .docx, .pdf), v nichž najdete zpracované úlohy zaměřené na:
 • šifrování – Braillovo písmo, morseovka, binární abeceda, grafická šifra
 • souřadnicový systém – malování jedním tahem a podle zadaných souřadnic
 • nonogramy – malované křížovky (logické hlavolamy
Pracovní listy jsou určené učitelům. Ve formátu .pdf je vždy uvedeno řešení jednotlivých úloh.
7. 11. 2022
Novinkou pro školní rok 2022/2023 je Informatika, kterou zpracováváme podle nejaktuálnějších požadavků MŠMT zahrnutých v Rámcově vzdělávacím programu. Právě jsme pro Vás spustili první sadu on-line testů a pracovních listů z této rozsáhlé oblasti rozdělené podle obsahu na 3 části: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie.

Připravili jsme pro Vás interaktivní testové úlohy, ve kterých žáci hledají správné postupy a způsoby řešení, vždy mají možnost začít znovu. Každá vypracovaná úloha se ihned vyhodnotí, čímž žáci získají okamžitou zpětnou vazbu. Mohou si také zobrazit správnou odpověď. Pro učitele jsme jako jediní připravili vedle on-line testů také off-line verzi informatiky v podobě pracovních listů ve 3 formátech: .doc, .docx, .pdf . Pracovní listy ve formátu .pdf obsahují řešení.
5. 9. 2022
Právě jsme pro Vás na portále Proškoly.cz spustili 21 nových testů, které doplňují gramatiku anglického jazyka o past simple - regular verbs a irregular verbs, articles a prepositions. Součástí této oblasti budou také poslechy v americké a britské angličtině, které pro Vás nyní připravujeme.
5. 9. 2022
Pro letošní školní rok jsme pro Vás připravili jako novinku on-line testy a pracovní listy z informatiky. Informatika je zpracovaná v souladu s novým Rámcově vzdělávacím programem MŠMT, z něhož vychází i rozdělení do 3 oblastí: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie. On-line testy jsou vytvořeny jako interaktivní hry, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Těšit se na ně můžete již v říjnu 2022.
13. 4. 2022
Na portále Proškoly.cz reagujeme na aktuální situaci vývoje válečného konfliktu na Ukrajině a s ní související příchod ukrajinských dětí do českých škol. Rozšířili jsme pro Vás Formuláře pro školu a rodiče o 11 dvojjazyčných formulářů, jimiž Vám chceme usnadnit administrativu spojenou s jejich zapojením do našeho vzdělávacího systému. Novou sadu formulářů jsme pro vás připravili ve 3 formátech - .doc, .docx a .pdf.
12. 4. 2022
V minulém měsíci jsme pro Vás spustili poslední část největšího rozšíření obsahu portálu Proškoly.cz. Nyní tak máte k dispozici zcela nového on-line průvodce internetovou bezpečností, 20 nových textů na procvičování čtenářské gramotnosti a 70 nových on-line testů, kterými jsme rozšířili obsah oblasti Matematika o učivo 6. ročníku základních škol a oblasti Anglický jazyk o gramatiku jazykové úrovně A1/A2.
2. 9. 2021
V letošním školním roce jsme pro Vás na portále Proškoly.cz připravili velké rozšíření jeho obsahu. Na základě přání škol jsme se zaměřili zejména na aktualizaci materiálů o testy pro žáky 2. stupně základních škol: Anglický jazyk – gramatika, Matematika pro 6. ročník ZŠ a Čtenářská gramotnost – procvičovací texty.

Těšit se také můžete na zcela novou a jedinečnou oblast, v níž se věnujeme problematice bezpečnosti v on-line světě: Internetová bezpečnost.

Jednotlivé testové sady Vám budeme postupně zpřístupňovat na portále Proškoly.cz v průběhu září.
1. 12. 2020
Nově jsme propojili portál Proškoly.cz s výukovými platformami Google Classroom a Microsoft Teams. Nyní si již nemusíte pamatovat spoustu přístupových údajů ke svým uživatelským účtům, ale můžete se na portál Proškoly.cz přihlašovat účty Google Classroom či Microsoft Teams.
9. 9. 2020
Právě jsme na portále Proškoly.cz spustili novinky pro školní rok 2020/2021, kterými rozšiřujeme testy a pracovní listy o dvě výukové oblasti, Přírodopis a Chemie. Tyto nové materiály najdou využití nejen v běžné výuce, ale snadno se dají aplikovat také v distančním vzdělávání žáků s různým technickým zázemím.
17. 3. 2020
Na portále Proškoly.cz pomáháme všem školám s domácím vzděláváním žáků. Nyní můžete využít jedinečnou možnost vzdělávat své žáky s on-line či tištěnými materiály po dobu dvou měsíců zcela bezplatně.
Připravili jsme pro Vás Metodiku domácího vzdělávání žáků (stručný průvodce tištěnými i on-line materiály a návody, jak je využít ve vzdáleném vzdělávání žáků) a Zrychlené pozvání žáků na portál Proškoly.cz (způsob rychlého pozvání žáků k vytvoření účtu a přístupových údajů pro vstup na portál Proškoly.cz).
4. 3. 2020
Na portále Proškoly.cz jsme dokončili a spustili novou oblast Fake news – Politické minimum, kterou rozšiřujeme nabídku testů a pracovních listů v novém projektu Fake news.
9. 9. 2019
Právě jsme na portále Proškoly.cz spustili novou oblast Fake news. Naleznete v ní soubor on-line testů a pracovních listů, který vás i vaše žáky provede světem dezinformací a faktů.
29. 5. 2019
Dnes jsme provedli aktualizaci 2 oblastí: Plošné testy nanečisto a Čtenářská gramotnost. Rozšířili jsme tím možnost práce s testy tak, aby měly lepší možnosti využití ve výuce. Testy v těchto oblast můžete využít v on- line podobě a nově si každý z nich můžete vytisknout.
20. 3. 2019
Právě jsme spustili další nové testy, kterými rozšiřujeme nabídku materiálů na portálu Proškoly.cz. Doplnili jsme nové texty s úkoly v oblasti Čtenářské gramotnosti pro 1. i 2. stupeň ZŠ a několik sad matematických testů – Převody jednotek, Obvod a obsah čtverce a obdélníka (výpočty) a Základní matematické operace. Všechny nové testy jsme pro lepší orientaci označili ikonou Novinka roku 2019.
23. 11. 2018
V listopadu jsme nově rozdělili Formuláře do oblastí: Žádosti, Souhlasy, Zápisní listy a IVP a také doplnili 6 nových formulářů. Jedná se o žádosti, které mohou využít zejména střední školy.
15. 11. 2018
Na stránkách portálu Proškoly.cz jsme vytvořili novou informační oblast Produkt, kde najdete nové seznamovací video, které Vás provede v průběhu čtyř minut celým portálem. Kromě seznamovacího videa je zde kompletní souhrn našich služeb, jenž získáte zakoupením licence, a historie vývoje portálu od jeho počátku do současnosti.
7. 11. 2018
V průběhu září a října 2018 jsme výrazně zaktualizovali a vylepšili oblast Matematika. Pro větší přehlednost jsou všechny doplněné testy nově označeny žlutou ikonou Aktualizováno.
27. 8. 2018
Spustili jsme po prázdninové pauze portál pro školní rok 2018/2019.

Kromě aktualizovaných a nových formulářů jsme pro Vás připravili 2 zcela nové oblasti – Specifické poruchy učení (testy) a Specifické poruchy učení (pracovní listy). Novinkou v první uvedené oblasti je možnost, pokud žák v testu chybuje, zobrazit svou i správnou odpověď, čímž získá zpětnou vazbu.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.