Výchovní poradci

Portál Proškoly.cz nabízí výchovným poradkyním/poradcům významnou pomoc v oblasti diagnostiky žáků, tříd a kariérového poradenství. Výsledky testů a dotazníků jsou neocenitelným nástrojem pro další práci výchovného poradce. Může je využít v individuální poradenské práci se žákem, ve spolupráci se zákonnými zástupci (pro objektivizaci srovnání očekávání a předpokladů žáků), péči o nadané a mimořádně nadané žáky, apod.

Kariérové poradenství

Dotazník volby povolání usnadňuje žákům závěrečných ročníků správnou volbu dalšího studijního zaměření. Výchovným poradkyním/poradcům tak slouží jako jeden z nástrojů kariérového poradenství.

Nadaní žáci

Testy dostupné na portálu jsou lze využít jak pro intaktní populaci, tak pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - nadané, i se specifickými poruchami učení. Testy rozumových schopností využívají školy pro vyhledávání mimořádně nadaných dětí nebo pro jejich další rozvoj.

Dotazník Klima třídy

Dotazník Klima třídy je určen jako nástroj diagnostiky školních tříd. Výsledky těchto šetření mohou napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. Jejich opakování (cca po ½ - 1 roce) Vám umožní srovnání mezi obdobími, ať už budete sledovat přirozený vývoj nebo změny po konkrétní intervenci. Realizace dotazníků ve více třídách současně umožní jejich vzájemné srovnání (s vědomím patřičných omezení při interpretaci výsledků).

Díky on-line formě odpadá náročná papírová příprava a zdlouhavé vyhodnocování. Testy a dotazníky jsou připraveny pro použití kdykoliv (individuální konzultace, suplování, třídnická hodina,…). Výsledky se automaticky archivují a lze se tak kdykoliv vrátit ke starším údajům pro srovnání.

Má-li Vaše škola zakoupenou licenci, požádejte školního administrátora o poskytnutí přístupového jména a hesla.

Nemáte-li dosud licenci pro využívání portálu Proškoly.cz, požádejte o její zakoupení Vašeho ředitele nebo nás kontaktujte.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.