Přírodopis

Přírodopis je testová oblast, která zahrnuje základní učivo přírodopisu 2. stupně základních škol. Jednotlivé testy jsou rozděleny do 3 samostatných oblastí – stavba organismů, zoologie a biologie člověka. Jednotlivé úlohy vychází z učiva pro žáky 6. – 9. ročníku základní školy a zaměřují se na jeho procvičování.

 • Stavba organismů
  Oblast Stavba organismů zahrnuje úlohy, v nichž si řešitelé procvičí základní učivo o buňkách a jejich fungování, fotosyntéze a dýchání, buněčné stavbě jednobuněčných a mnohobuněčných organismů.
  Přírodopis - náhled 1
 • Zoologie
  Oblast Zoologie zahrnuje základní informace o obratlovcích i bezobratlých. V jednotlivých úlohách si řešitelé procvičí znalosti o žahavcích, měkkýších, členovcích a studenokrevných i teplokrevných živočiších.
  Přírodopis - náhled 2
 • Biologie člověka
  Oblast Biologie člověka se zaměřuje na jednotlivé orgánové soustavy lidského těla. V jednotlivých úlohách si řešitelé procvičí znalosti o stavbě a fungování jednotlivých orgánů.
  Přírodopis - náhled 3