Jak vytvořit třídy

1. Přihlaste se na Proškoly.cz pomocí zaslaného loginu a hesla do administračního účtu Vaší školy.


2. Přejděte na záložku Třídy.

  • Zadejte celé názvy tříd (9.A, 5.B, PRIMA A), z nabízeného seznamu přiřaďte ročník a případně vyberte testy, které budou přístupné žákům konkrétní třídy. Zvolte Přidat třídu.
  • Vytvořené třídy se Vám zobrazí v přehledu tříd.

3. Třídy ponechte prázdné a pozvěte žáky k vytvoření přístupových údajů. Návod naleznete v nápovědě Jak pozvat žáky.