Distanční vzdělávání s portálem Proškoly.cz

Výukový portál Proškoly.cz je nástrojem pro vzdělávání žákům. Materiály v něm obsažené byly vytvořeny nejen pro práci ve výuce, ale také pro distanční vzdělávání žáků. Jednotlivé on-line testy i pracovní listy slouží k procvičování učiva.

Pokud využíváte pro distanční výuku platformy Google Classroom nebo Microsoft Teams, můžete si jednoduše propojit žákovské i učitelské účty Proškoly.cz s účty Google či Microsoft a využívat je i pro vstup k obsahu portálu Proškoly.cz.

Způsoby distančního vzdělávání žáků

1. On-line výukové testy

K využívání on-line materiálů Vy i žáci potřebujete pouze jakékoliv zařízení s přístupem k internetu.

Zadání práce učitelem:

 • Na Proškoly.cz se přihlaste pomocí přístupových údajů do svého učitelského účtu.
 • Vyberte konkrétní test, který chcete zadat žákům k vypracování.
 • Kliknutím zkopírujte odkaz pro zrychlený vstup k testu a zašlete ho žákům prostřednictvím chatu, e-mailem či jiným způsobem, kterým zadáváte žákům práci.
 • Ve svém učitelském účtu si zkontrolujte práci Vašich žáků.

Vypracování zadaného testu žákem:

 • Pokud je žák přihlášený, kliknutím na zaslaný odkaz ihned vstoupí do testu a může ho začít vypracovávat.
 • Pokud žák není přihlášený, po kliknutí na odkaz je vyzván k zadání přihlašovacích údajů. Po přihlášení vstoupí přímo do zadaného testu, který vypracuje.
 • Test vždy ukončí kliknutím na růžové tlačítko Vyhodnotit test.
 • Test se automaticky vyhodnotí a žákovi se zobrazí certifikát s jeho úspěšností a vyhodnocením jednotlivých odpovědí. Chybně zodpovězené otázky si žák může znovu zobrazit.

Kontrola zadané práce:

 • Ve svém učitelském účtu zvolte konkrétní test, který jste zadali žákům.
 • V sekci Výsledky žáků celé školy zvolte třídu.
 • Zvolte testy vypracované k určitému datu a klikněte na Podrobný přehled.
 • Zobrazí se Vám jmenný seznam žáků s uvedeným počtem dosažených bodů jednotlivých testů.
 • Kliknutím na ikonu vpravo na konci řádku se jménem žáka se Vám zobrazí jeho certifikát s úspěšností žáka a vyhodnocením jednotlivých odpovědí. Chybně zodpovězené otázky si můžete zobrazit.
 • Práci žáka ohodnoťte známkou či jiným vhodným způsobem.
 • Standardním způsobem informujte žáka o jeho hodnocení.

2. Pracovní listy (k dispozici pouze učitelům)

Tisknutelné materiály ve 2 formátech – doc (možnost vlastní úpravy), pdf (ihned k vytištění).

 • Kvízy (u všech kategorii nižší a vyšší obtížnost, formát doc obsahuje správné řešení – určeno pro učitele)
  Kategorie: Logika, Matematika, Český jazyk a literatura, Přírodní vědy, Společenské vědy
 • Specifické poruchy učení
  Kategorie: Zrakové vnímání, Sluchové vnímání, Pozornost a paměť, Orientace – prostor, Orientace – čas, Posloupnosti
 • Fake news (využitelné např.: k rozšíření učiva dějepisu, mediální a rodinné výchovy, přírodních věd, …)
  Kategorie: Historie, Pravda nebo lež, Svět a příroda, Internetový svět, Zdravý životní styl, Politické minimum, Základní pojmy 1 a 2, Kdo? Co? Komu? Jak? Proč?
 • Přírodopis (formát doc obsahuje správné řešení – určeno pro učitele) Kategorie: Biologie člověka, Stavba organismů, Zoologie
 • Chemie (formát doc obsahuje správné řešení – určeno pro učitele) Kategorie: Částicové složení látek, Chemické reakce, Názvosloví

Možnosti práce:

a) Sdílení pracovních listů v Google Classroom, Microsoft Teams

 • Vyberte pracovní listy, upravte si jejich obsah a uložte ve formátu, v němž je budete sdílet žákům.
 • Vložte dokumenty žákům, pro které bude práce určená.
 • Nezapomeňte žáky informovat o termínu a způsobu odevzdání jejich práce.
 • Vyhodnoťte výsledky odevzdané práce.

b) Stažení a zaslání pracovních listů žákům

 • Vyberte a stáhněte vhodné pracovní listy.
 • Jednotlivé pracovní listy zašlete/zveřejněte žákům on-line způsobem (př.: e-mail, e-learning, možno vložit jako přílohu při komunikování na Školanadlani.cz, …)
 • Nezapomeňte žáky informovat o termínu a způsobu odevzdání jejich práce.
 • Vyhodnoťte výsledky odevzdané pracovní listy

c) Stažení a vytisknutí pracovních listů

 • Vyberte vhodné pracovní listy odpovídající schopnostem žáků.
 • Tyto pracovní listy stáhněte a vytiskněte.
 • Osobně předejte jednotlivým rodičům/žákům.
  Tento způsob je vhodný, pokud nemáte možnost s některými žáky komunikovat vzdáleně v on-line prostředí.