Propojení portálu Proškoly.cz s Google Classroom či Microsoft Teams

Portál Proškoly.cz se nově propojil s výukovými platformami Google Classroom a Microsoft Teams a socialní sítí Facebook.

Nyní si již nemusíte pamatovat spoustu přístupových údajů ke svým uživatelským účtům, ale můžete se na portál Proškoly.cz přihlašovat účty Google Classroom či Microsoft Teams.

 1. Jak upravit výběr výukových platforem

  V administračním účtu školy si můžete upravit nabídku výukových platforem, které žákům a učitelům povolíte k propojení s jejich účty na portále Proškoly.cz. Nastavení proveďte v záložce Škola.

 2. Žáci a učitelé mají účty na portále Proškoly.cz

  Pokud máte založené účty na Proškoly.cz a používáte je, můžete si je jednoduše propojit s účty Google Classroom či Microsoft Teams. Propojit lze i více uživatelských účtů kromě účtu rodiče a kamaráda.

 3. Žáci a učitelé nemají účty na portále Proškoly.cz

  Pokud ještě nemáte založené účty na Proškoly.cz, případně jste je dlouhodobě nevyužívali, nejprve si založte v administračním účtu školy třídy a potom pozvěte žáky k vytvoření účtu.

 4. Zadávání testů žákům

  Pokud potřebujete žákům zadat testy k vypracování přes Google Classroom či Microsoft Teams, zašlete jim odkaz do chatu. Výsledky práce žáků si následně zkontrolujte v učitelském účtu.