Jak pozvat žáky

Pozvání jednotlivých žáků provádějte pouze jednou v každé třídě. Přístupové údaje může žák využívat při zadání práce od všech vyučujících. Pozvání žáků lze provádět pouze v administračním účtu. Pokud v něm nejste přihlášeni, přihlaste se (viz Jak vytvořit třídy).

1. Přejděte na záložku Pozvání žáků.


2. Ze seznamu vyberte jednu třídu a klikněte na Odeslat pozvánku.


3. Do textového pole vložte e-mailové adresy rodičů/žáků ze zvolené třídy 8.A. Jednotlivé adresy můžete vepsat či vložit pod sebou, nebo vedle sebe oddělené čárkou či středníkem. Po zadání všech e-mailových adres zvolte Další krok.


4. Zkontrolujte a podle vlastních potřeb upravte text zvacího e-mailu. Nezapomeňte doplnit Vaše jméno, případně změnit oslovení. Po dokončení klikněte na Odeslat pozvánku.

5. Zvací e-maily budou rozeslány rodičům/žákům, kteří si po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu vytvoří přístupové údaje. Návod naleznete v sekci Jak založit účet žáka z pozvánky.