Internetová bezpečnost

Internetová bezpečnost je v poslední době velmi diskutované téma. Celý svět se pomalu přesouvá na internet. Tím se také všechny nástrahy z reálného světa přesouvají do online prostředí. Je tedy stále snazší být v internetovém světě napaden. Nebezpečí číhá na každém rohu a my, ač si to neuvědomujeme, musíme být stále obezřetnější. Na potřebě opatrnosti přibývá, když se do online prostředí dostávají stále mladší děti, které si často ani neuvědomují možná rizika pohybu v tomto online prostředí. Je vhodné, ba dokonce i nutné, nové uživatele seznámit s novými pojmy, možnými nástrahami, způsoby, jak se nástrahám vyvarovat, nebo jak vzniklé situace v online světě řešit.

Každý vstupuje do online prostředí v jinou dobu, a tak se s problematikou internetové bezpečnosti setkává v různých okamžicích. Z tohoto důvodu testové otázky nejsou rozdělené dle věku. Nabízí tak každému jedinci možnost přiučit se bez věkového omezení. Téma internetové bezpečnosti je rozděleno do tří tematických celků. Postupně se žáci seznámí s obecnými pojmy z kybernetického světa, poté s ochranou svého soukromí a s tím spojenými možnými nástrahami, a nakonec se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu