Anglický jazyk

Testy z anglického jazyka jsou zaměřené na procvičování slovní zásoby a nově také gramatiky.

Slovní zásoba zahrnuje cca 20 tematických okruhů, pro které lze využít 3 druhy testů. Použitá slovní zásoba je vždy doplněna názorným obrázkem a je namluvená rodilým mluvčím. Pestrost tematických okruhů v kombinaci s variantami testů umožňuje jejich využití u nejmladších žáků či předškoláků pro první kontakt s cizím jazykem, stejně jako u žáků vyšších ročníků při zdokonalování či upevňování slovní zásoby, správné výslovnosti či pravopisu.

Gramatika je zpracovaná pro jazykovou úroveň A1, v některých úlohách s přechodem do úrovně A2. Zahrnuje 5 oblastí - Present simple, Past simple, Adjectives, Quantifiers, Present continuous, v nichž najdete 39 testů. Jednotlivé testy zahrnují rozdílné typy úloh - výběr správné odpovědi, skládání vět, doplňování výrazů a přiřazování textů podle zadání. Zadání všech úloh je v anglickém jazyce.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu